Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Martijn van der Linden

Tijdens zijn studie rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam kreeg Martijn steeds meer interesse in het ondernemingsrecht, de wijze waarop vennootschappen functioneren en hun positie in het rechts- en handelsverkeer.

Ondernemers willen graag zo spoedig mogelijk hun idee op de markt brengen. Ze denken voornamelijk commercieel. Indien u vol enthousiasme een onderneming begint, dan is het verstandig om eerst een weloverwogen beslissing te nemen over de rechtsvorm, financiering en inrichting daarvan. Wordt het een eenmanszaak of toch een BV? Wie gaat het bedrijf leiden en welke risico’s zijn daaraan verbonden? Hoe kunnen de bezittingen en bedrijfsgeheimen beschermd worden? Welke overeenkomsten dienen er opgesteld te worden en wat moet daarin komen te staan? Dit zijn belangrijke zaken, waar -vooral beginnende- ondernemers vaak onvoldoende bij stilstaan.

Martijn raadt u aan om vanaf de start van uw onderneming ervoor te zorgen dat de juridische structuur en inrichting op orde is. Haal niet lukraak modelovereenkomsten van internet. De meeste overeenkomsten zijn maatwerk. Laat heldere overeenkomsten en algemene voorwaarden opstellen en bewaar en gebruik die goed. Door aan dergelijke zaken aandacht te besteden, kunt u discussies, problemen en hoge juridische kosten achteraf voorkomen.

Ook kunt u gebruik maken van gunstige wettelijke regelingen. Wist u bijvoorbeeld, dat als u (ook als aandeelhouder) geld aan een vennootschap of andere partij uitleent, er manieren zijn om een sterkere positie te krijgen dan andere schuldeisers? U dient dat dan wel tijdig te regelen en alle formaliteiten in acht te nemen. Martijn vertelt u hier graag meer over.

Martijn heeft al meer dan tien jaar ervaring met het als advocaat adviseren van ondernemers over diverse onderwerpen, zoals:
- het opzetten en inrichten van vennootschappelijke structuren;
- financiering en zekerheden, waaronder hypotheek- en pandrechten;
- het opstellen van overeenkomsten, waaronder geldleningsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, rekening-courantovereenkomsten en algemene voorwaarden;
- fusies en overnames;
- (het beperken van) aansprakelijkheid;
- de incasso van geldvorderingen en;
- het leggen van beslag en het voeren van gerechtelijke procedures.

Indien het financieel minder goed met uw onderneming gaat, dan kan Martijn ook adviseren. Martijn heeft veel ervaring met de afwikkeling van faillissementen van bedrijven in de regio Rotterdam. Hij wordt om die reden tevens met regelmaat door de Rechtbank Rotterdam benoemd als curator in dergelijke faillissementen. Door al zijn ervaring is hij sterk in het begeleiden van bestuurders en aandeelhouders van ondernemingen met financiële problemen. De werkzaamheden van Martijn op dit gebied bestaan onder andere uit het geven van advies over:
- faillissementsaanvragen en het voeren van verweer daartegen;
- reorganisaties, herstructureringen en doorstarts;
- pauliana’s en (bestuurders)aansprakelijkheid en;
- het adviseren van schuldeisers die met een faillissement van een klant geconfronteerd worden over onder andere het beëindigen van lopende overeenkomsten, eigendomsvoorbehoud, vervallen garanties, verrekening en het uitoefenen van retentierechten.

Indien u over deze of andere juridische onderwerpen advies nodig heeft, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met Martijn opnemen. Martijn is telefonisch bereikbaar via: 0180 - 820 223 en per e-mail via: vanderlinden@vangastel-bal.nl.

Martijn van der Linden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
- Insolventierecht.
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.