Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Arbeidsrecht

Ons kantoor heeft een aantal gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten die snel en oplossingsgericht handelen in de meest uiteenlopende zaken, zoals:

  • disfunctioneren, schorsing en/of ontslag;
  • reorganisaties en herstructureringen;
  • loonvorderingen;
  • Cao’s (Collectieve arbeidsovereenkomsten);
  • flexibele arbeidsrelaties (payrolling, uitzend- en detacheringsrelaties);
  • het opstellen van contracten en bijzondere (personeels)regelingen;
  • concurrentie- en/of relatiebedingen;
  • ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid, verzuimbegeleiding en re-integratie;
  • de rechtspositie van (statutair) bestuurders;
  • het signaleren en adviseren bij pensioenproblematiek in het kader van arbeidsvoorwaarden en bij  beëindiging dienstverband

Kortom: alles wat in de relatie tussen de werkgever en de werknemer aan de orde kan komen. Daarbij treden wij zowel op voor werkgevers , werknemers, bestuurders en directeur-grootaandeelhouders. Om de rechtzoekende eens vrijblijvend en op laagdrempelige manier kennis te laten maken met onze dienstverleners in het arbeidsrecht, houdt Van Gastel en Bal Advocaten daarnaast ook meerdere malen per jaar een “kosteloos avondspreekuur arbeidsrecht”. 

Meer weten? Mail naar kantoor@vangastel-bal.nl of bel 0180 - 820 223 / 0181 - 333 535.