Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Incasso’s en verweer tegen incasso’s

Elke ondernemer is voor succesvol ondernemen gebaat bij een verantwoord debiteurenbeleid. Voor elke branche en zelfs voor elke onderneming geldt voor ‘verantwoord’ een andere definitie. Immers, elke onderneming heeft te maken met een eigen karakter, maar vooral ook eigen omstandigheden.

Om die reden is een incassotraject -zowel buitengerechtelijk als in rechte- naar onze stellige overtuiging veelal maatwerk. Voor een soepel verlopend incassotraject zijn zowel een duidelijk overeengekomen betalingstermijn, alsmede goed gestructureerde Algemene Voorwaarden een vereiste. Ook voor het opstellen van Algemene Voorwaarden, dan wel het laten toetsen van bestaande Algemene Voorwaarden, kunt u bij ons terecht.

Incassotrajecten dienen te worden afgestemd op de omstandigheden van het geval. Die omstandigheden zullen veelal afhangen van de aard van de cliënt, de onderliggende overeenkomst en hetgeen reeds aan incassowerkzaamheden binnen uw onderneming heeft plaatsgevonden. Misschien nog wel het meest belangrijk is de afweging tussen de te maken kosten versus de te verwachten baten. Van Gastel en Bal Advocaten bepaalt daarom graag in overleg met u welke incassostrategie past bij uw onderneming en uw cliëntèle, zodat het door ons voor u uit te voeren incassobeleid naadloos aansluit en u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Vanzelfsprekend is het mogelijk het gehele traject - dus zowel het buitengerechtelijke incassotraject als de gerechtelijke incassoprocedure - bij ons onder te brengen. Van Gastel en Bal Advocaten draagt dan in het buitengerechtelijke traject zorg voor alle werkzaamheden van de eerste aanmaningsbrief tot het leggen van conservatoir beslag teneinde de verhaalsmogelijkheden veilig te stellen. Levert dit niet het gewenste resultaat, dan wordt dit traject veelal opgevolgd door de gerechtelijke incassoprocedure, waar Van Gastel en Bal Advocaten zich ontfermt over alle werkzaamheden van de eerste dagvaarding tot aan het definitieve eindvonnis en de executie daarvan.

Indien u wordt geconfronteerd met een incassoprocedure die tegen uw onderneming is gericht, dan kunnen wij door onze jarenlange praktijkervaring aan de incasserende en verwerende kant als geen ander uw belangen verdedigen. Verstandig is in dat verband met het inschakelen van rechtsbijstand niet te lang te wachten. U loopt door tussentijdse eigen uitlatingen het risico dat daarmee mogelijk verweer wordt uitgesloten. Indien u twijfelt, is het verstandig zo spoedig mogelijk contact op te nemen voor vrijblijvend telefonisch overleg.