Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Insolventie- en faillissementsrecht

Het insolventierecht omvat diverse werkzaamheden. Zo worden advocaten verbonden aan ons kantoor met enige regelmaat door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surséances van betaling. 

De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Hij treedt in de eerste plaats op ten behoeve van de gemeenschappelijke schuldeisers. 

De betreffende advocaten zijn door hun optreden als curator ook uitermate geschikt om ondernemingen te adviseren die in financiële moeilijkheden verkeren. Een naderend faillissement kan wellicht nog voorkomen worden; al dan niet door het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers dan wel het doorvoeren van een herstructurering van de onderneming. Ook kunnen onze advocaten u begeleiden en van het juiste advies voorzien in het juridisch schemergebied bij een dreigend faillissement. 

Ook bij het aangaan van een samenwerking kunnen onze advocaten u van het juiste advies dienen bij het verstrekken of verkrijgen van zekerheden, zoals eigendomsvoorbehoud, pandrecht, hypotheek, hoofdelijkheid en borgtocht. Door het tijdig inschakelen van ons kantoor kunt u waar mogelijk uw rechten veilig stellen en (latere) schade voorkomen. Verder kan ons kantoor u van dienst zijn indien u te maken krijgt met insolvente klanten, leveranciers en/of andere contractspartijen.

Zowel in de hoedanigheid van curator als in die van advocaat van (bestuurders van) vennootschappen beschikken onze advocaten verder over een zeer ruime proceservaring op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, zekerheden en andere zakelijke rechten. 

Indien er bij u juridische vragen op het gebied van insolventierecht spelen die u aan een advocaat wenst voor te leggen, dan wordt u hierbij uitgenodigd contact op te nemen voor een vrijblijvende telefonische kennismaking.

In het Centraal Insolventieregister vindt u de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen zoals die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Van personenvennootschappen en rechtspersonen vindt u daar ook de openbare faillissementsverslagen. Klik op de link indien u wilt zoeken in het Centraal Insolventieregister: http://insolventies.rechtspraak.nl/.