Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Ondernemingsrecht

Als ondernemer heeft u dagelijks te maken met een verscheidenheid aan contracten en wettelijke bepalingen en "algemene spelregels". Denkt u daarbij aan zakelijke beslissingen, zoals het starten van een bedrijf, het kopen of verkopen van activa of aandelen in een bedrijf, samenwerken, uitbreiden, nieuwe activiteiten ontplooien of staken, investeren, verkrijgen van een financiering, verstrekken/ verkrijgen/uitoefenen van zekerheden, of het opzetten van een nieuwe structuur of joint-venture. Reeds in de oriëntatiefase is het raadzaam om juridische bijstand in te winnen, zodat bijvoorbeeld in een intentie-overeenkomst het doel van een beoogde (internationale) samenwerking of (koop)overeenkomst kan worden vastgelegd, alsook het traject waarbinnen partijen beogen die samenwerking of koop- en verkoop tot stand te brengen. 

Ook bij geschillen in de ondernemingssfeer kan Van Gastel en Bal Advocaten u van het juiste advies voorzien, zoals bij geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en de vennootschap onderling, vanaf de eerste discussie tot een procedure bij de Ondernemingskamer. Verder bent u bij ons op het juiste adres voor advies bij geschillen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten (zoals octrooi- en auteursrecht).

Maar ook bij de uitoefening van uw onderneming kan juridische bijstand noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in de arbeidsrechtelijke sfeer of bij het opstellen van (internationale) contracten of geschillen over de nakoming daarvan, alsook bij het zorgen voor compliance aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dat alles vereist een helder en solide advies, de vaardigheid om te onderhandelen en waar nodig een daadkrachtig optreden bijvoorbeeld in de vorm van een kort geding of een conservatoire maatregel als beslag. Van Gastel en Bal Advocaten is in staat om u als ondernemer op een breed scala aan onderwerpen van gedegen advies en bijstand te voorzien. Daarbij kan Van Gastel en Bal Advocaten leunen op een breed netwerk van “keten”-specialisten, zoals notarissen, financieel adviseurs, fiscalisten, etc. 

Vermeldenswaardig in dit verband is dat Van Gastel en Bal Advocaten u als ondernemer ook in grensoverschrijdende zaken kan assisteren. Van Gastel en Bal Advocaten werkt bijvoorbeeld samen met het Duitse Distel, Beroll Krahn und Partner Rechtsanwälte.

Indien er bij u juridische vragen in de ondernemingssfeer spelen waarbij u advies  van een advocaat kunt gebruiken, dan wordt u hierbij uitgenodigd contact op te nemen voor een vrijblijvende telefonische kennismaking.