Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Personen-, familie- en erfrecht

Van Gastel en Bal Advocaten kan u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht. Er is sprake van een VFAS-specialisatie op dit gebied. Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met zaken als:

 • mediation;
 • echtscheiding (op eenzijdig dan wel op gezamenlijk verzoek);
 • boedelverdeling (na echtscheiding of na overlijden);
 • huwelijkse voorwaarden; 
 • verdeling pensioenaanspraken; 
 • alimentatie; 
 • erkenning/ontkenning vaderschap; 
 • adoptie en stiefouderschap; 
 • gezag, omgang en informatie m.b.t. minderjarigen; 
 • bewind, mentorschap en curatele; 
 • naamswijziging.

Onze dienstverlening op het gebied van het personen- en familierecht kenmerkt zich door een hoge mate van deskundigheid en professionaliteit. Onze rol beperkt zich niet tot rechtsbijstand in procedures. Ook kunt u zich tot ons wenden voor advies. Bijvoorbeeld in het geval u een wijziging van huwelijksvermogensregime overweegt of wanneer u zich afvraagt wat erkenning van een minderjarige aan rechten en verplichtingen met zich meebrengt.

In het personen- en familierecht kunnen emoties een belangrijke rol spelen. Wij menen een juiste balans te hebben gevonden tussen aandacht voor de persoon van de cliënt en een gezonde professionele afstand.

Voor velen van u geldt in de praktijk als verlengstuk van het personen- en familierecht het erfrecht. Als erfgenaam heb je immers veelal te maken met wegvallende personen in de vriendenkring of familie. Juridisch geeft het Burgerlijk Wetboek daarvoor echter een geheel van het personen- en familierecht afgezonderde regeling. Ook op het gebied van dit recht kan ons kantoor u van dienst zijn.

Het is een onderwerp waar velen liever niet aan denken, maar waar we allemaal mee te maken krijgen: overlijden. Naast alle emoties rondom een (plotseling) overlijden, kan het zijn dat zo'n overlijden om juridische bijstand vraagt. De behoefte aan rechtshulp bestaat in dat geval veelal niet louter uit erfrechtelijke vraagstukken in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene, maar gaat veelal ook gepaard met fiscale valkuilen en praktische problemen. Naast onduidelijkheid en discussie aangaande materiële zaken, kan de discussie tevens het belang van betrokken minderjarigen betreffen. Een voorbeeld is het treffen van een regeling aangaande gezag, verzorging en opvoeding in verband met het wegvallen van (één van) de ouders.

Van Gastel en Bal Advocaten heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een kantoor waar u de belangenbehartiging voor uw problemen op dit gebied kunt onderbrengen. Wij voorzien u graag in deze uiterst moeilijke periode van het benodigde advies en waar nodig staan wij u ter zijde middels procedurele bijstand. Ook hier geldt vanzelfsprekend het adagium 'Schoenmaker blijf bij uw leest'. Waar wij zelf niet over de benodigde kennis en/of ervaring beschikken, kunnen wij een beroep doen op derden met wie wij in de praktijk veelvuldig samenwerken. Daarbij kan Van Gastel en Bal Advocaten leunen op een breed netwerk van notarissen, fiscalisten en financieel adviseurs.

Indien er bij u naar aanleiding van het bovenstaande (juridische) vragen spelen die u eens wenst voor te leggen, dan wordt u hierbij uitgenodigd contact op te nemen voor een eerste vrijblijvende telefonische kennismaking.