Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


1,5 Meter afstand of ontslag op staande voet?

22 april 2021

vgb_linkedin_15m 

Inmiddels is iedereen bekend met de spelregels rond ‘anderhalve-meter-afstand’. Over het algemeen zijn de meeste mensen inmiddels gewend om zich hieraan te houden. Het blijkt echter in de praktijk toch niet altijd eenvoudig om deze regel in acht te nemen. Zelfs ministers en bekende Nederlanders gaan nog regelmatig de mist in.

De vraag die steeds vaker op de werkvloer rond gaat, is hoe zwaar het niet houden aan dit soort regels dient te worden aangerekend? Een goed werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving en dus ook gehouden ervoor te waken dat de coronaregels -waaronder de anderhalve meter afstand- worden nageleefd. Daarbij komt meteen de vraag op, hoe ver de werkgever daarin mag gaan.

Afgelopen jaar diende de kantonrechter te Rotterdam te oordelen over een ontslag op staande voet, dat was aangezegd door een werkgever, omdat een werknemer de anderhalve meter afstand op het werk niet respecteerde.
Werknemer Y (ruim 34 jaar in dienst) had de leidinggevende functie van supervisor en daarmee ook een voorbeeldfunctie binnen het bedrijf. In de loop der jaren was reeds ruis op de lijn ontstaan tussen werkgever en werknemer, nu Y al verschillende waarschuwingen wegens het niet naleven van huisregels naast zich neer had gelegd.
 
De huidige discussie ontstond, toen een collega van Y terugkeerde van een thuiswerkperiode als gevolg van de Coronavoorschriften. Y zou de collega hebben willen begroeten met een handdruk, welke door de collega werd afgewezen. In reactie zou Y de collega bij de schouders hebben vastgepakt en een poging hebben gedaan hem te omhelzen. Y zou daarop zijn weggelopen, maar vervolgens toch weer met een uitgestrekte arm vlak naast zijn collega zijn gaan staan. Werkgever is op de hoogte gebracht en heeft Y gemeend eerst te moeten schorsen en vervolgens op staande voet ontslagen.

Werknemer Y heeft het hier niet bij laten zitten en is naar de rechter gestapt om het ontslag aan te vechten. De rechter heeft geconcludeerd, dat Y zich zonder meer provocerend en onverantwoordelijk heeft gedragen. Het verweer dat Y uit enthousiasme zou hebben gehandeld, maakt dit niet anders. Des te meer nu Y een voorbeeldfunctie had als leidinggevende. Uit camerabeelden van het incident blijkt echter, dat andere collega’s zich ook niet aan de anderhalve meterregel hielden. Daarbij acht de rechter tevens relevant, dat Y geen kwade bedoelingen had jegens zijn  collega. Uit een test was gebleken, dat noch Y, noch zijn collega Corona hadden opgelopen. In dat kader werd de vergelijking door werkgever met de zaak rond de naar BOA’s spugende demonstranten niet door de rechter gevolgd. Dit alles -tezamen met het lange dienstverband- leidde tot het oordeel van de rechter, dat het ontslag op staande voet te ver ging in deze kwestie en diende te worden vernietigd.

Uiteindelijk werd de arbeidsovereenkomst in dezelfde procedure alsnog beëindigd op verzoek van werkgever. De rechter volgde namelijk wel diens standpunt, dat door al het voorgaande en dit incident het vertrouwen in Y ondertussen zodanig was beschadigd, dat een goede samenwerking tussen partijen niet meer tot de mogelijkheden behoorde. De arbeidsovereenkomst werd dan ook alsnog beëindigd, maar met dat verschil dat Y en zijn loon tot einde arbeidsovereenkomst kon behouden èn recht had op een passende transitievergoeding.
 
Mocht u in de praktijk als werkgever of werknemer ook tegen dit soort juridische vraagstukken aanlopen, schroom dan niet om eens vrijblijvend contact op te nemen met onze advocaten Kristel Nierman, Michiel van Gastel (Hellevoetsluis) of Harmen van der Wilt (Ridderkerk). Wij denken graag met u mee!


< naar het nieuws overzicht