Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Tarieven & voorwaarden

De tarieven die de advocaten van ons kantoor in rekening brengen zijn afhankelijk van de specialisatie en de ervaring van de behandelend advocaat. Over de hoogte hiervan wordt u voorafgaand aan het aannemen van de zaak geïnformeerd. Dit uurtarief wordt vermeerderd met BTW en 6% kantoorkosten en kunnen jaarlijks worden herzien.

Naast het uurtarief en de BTW kunnen er eventuele aanvullende kosten in rekening worden gebracht door ons kantoor. Dit zijn kosten van derden, zoals deurwaarderskantoren, gemeenten (legeskosten) of rechtbanken en gerechtshoven (griffierecht). Deze kosten worden door ons kantoor aan de desbetreffende instantie betaald.

Van Gastel en Bal Advocaten is - afhankelijk van het soort opdracht - bereid om vooraf een inschatting of opgave van met de opdracht samenhangende kosten te geven. Dit kan resulteren in een vaste prijsafspraak. Daarnaast is het mogelijk een abonnement voor het afnemen van specifieke juridische diensten met ons kantoor overeen te komen.

Voorts zijn op de aan ons kantoor verstrekte opdrachten algemene voorwaarden van toepassing verklaard, welke beschikbaar zijn via 'algemene voorwaarden'. Het is ook mogelijk dat aanvullende / afwijkende voorwaarden met cliënten zijn overeengekomen.

Het door ons kantoor gehanteerde en gebruikte privacy reglement is eveneens online te raadplegen.

Ons kantoor maakt indien nodig gebruik van een klachtenregeling. Deze is via deze website terug te vinden.