Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Jan-Maarten de Koning

De praktijk van Jan-Maarten is sterk gericht op het bedrijfsleven in al zijn facetten, waarbij de nadruk ligt op het ondernemingsrecht, het insolventierecht en het verbintenissenrecht.

Op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder vennootschapsrecht) zet Jan-Maarten zich in op het gebied van bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen, aandeelhoudersovereenkomsten, fusies en overnames. Financieel recht en zekerheden (borgstellingen, garanties, pandrecht, hypotheek) vormen een vast onderdeel van dit deel van de praktijk.

Het insolventierechtelijke deel van de praktijk komt tot uitdrukking door het feit dat Jan-Maarten regelmatig door de rechtbank wordt verzocht om als curator of bewindvoerder in de afwikkeling van faillissementen en surseances van betaling op te treden. Jan-Maarten is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten, INSOLAD en heeft in dat kader de INSOLAD / Grotius Specialisatieopleiding met goed gevolg afgerond. 

Hierdoor is hij tevens deskundig op het gebied van advisering en begeleiding van bedrijven die genoodzaakt zijn financiële problemen het hoofd te bieden, bijvoorbeeld door inkrimping of afstoten van bedrijfsonderdelen, het doorvoeren van een sanering en/of het realiseren van een doorstartscenario. 

Het voeren van procedures met bestuurdersaansprakelijkheid als inzet vormt een vast onderdeel van de praktijk van Jan-Maarten.

Het verbintenissenrechtelijke deel van de praktijk bestaat onder meer uit het opstellen van zakelijke contracten en algemene voorwaarden alsmede het, indien nodig, procederen indien partijen verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen. Franchise blijft altijd een belangrijk onderdeel van dit deel van de praktijk. 

Specialismen:
- Insolventierecht
- Ondernemingsrecht   
- Verbintenissenrecht
- Bestuurdersaansprakelijkheid
- Franchise  

Jan-Maarten de Koning heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Insolventierecht
- Ondernemingsrecht 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. 

logo_Insolad