Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


CORONA EN FINANCIËLE PROBLEMEN. FAILLIET OF TOCH NIET?

15 maart 2021

In 2020 hebben de Nederlandse rechtbanken een uitzonderlijk laag aantal faillissementen uitgesproken. Volgens cijfers van de Raad voor de rechtspraak ging het om circa 3.900 faillissementen. Driekwart daarvan betrof faillissementen van rechtspersonen (waaronder besloten vennootschappen) en een kwart betrof faillissementen van natuurlijke personen (eenmanszaken). In 2019 was het aantal uitgesproken faillissementen flink hoger, namelijk 4.776.

vangastelbal-faillissement

Het aantal uitgesproken faillissementen is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen en daalt al een aantal jaar. Gelet op de huidige coronacrisis, is het lage aantal faillissementen in 2020 opvallend. Voor veel mensen en ondernemingen zijn het immers financieel zware tijden. Een stijging van het aantal faillissementen lijkt dan voor de hand te liggen.

Een mogelijke oorzaak van het lage aantal faillissementen is, dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden kijkt, waaronder de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt ertoe, dat rechters momenteel ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan. Ook zijn er steeds meer ondernemers, die zelf stoppen met hun zaak. Dat blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel en het CBS (in 2020 werden ca. 140.000 bedrijven opgeheven, in 2019 waren dat er ca. 114.000).
Daarnaast spelen de steunmaatregelen van de overheid en de invoering van nieuwe wetgeving waarschijnlijk een rol bij het lage aantal faillissementen. Op basis van de ‘Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020’ kunnen ondernemers die door de corona-uitbraak in financiële problemen zijn geraakt de rechtbank verzoeken om een faillissementsaanvraag aan te houden en om verhaalsacties van schuldeisers te schorsen. Op basis van de onlangs ingevoerde Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kunnen ondernemingen die failliet dreigen te gaan een dwangakkoord opleggen aan hun schuldeisers en op die manier hun schulden herstructureren.

Al deze maatregelen lijken echter vooral uitstel van het aantal faillissementen te betekenen en geen afstel. Experts verwachten een (forse) toename van het aantal faillissementen, met een piek in het laatste kwartaal van 2021. In de afgelopen maanden hebben veel banken extra mensen aangenomen op hun afdelingen bijzonder beheer en hebben rechtbanken extra rechters opgeleid om de verwachte instroom aan te kunnen.

Bij (dreigende) financiële problemen, is het belangrijk om op tijd in actie te komen en om grotere financiële schade en problemen te voorkomen. Indien een onderneming uiteindelijk in staat van faillissement wordt verklaard, dan kan het bestuur namelijk persoonlijk verweten worden, dat zij te lang is doorgegaan en de schuldenlast daardoor onnodig hoog heeft laten  oplopen. Verkeert uw onderneming in financiële problemen of voorziet u dat uw onderneming op termijn haar schuldeisers niet meer kan betalen? Neem dan vrijblijvend contact op met Jan-Maarten de Koning of Martijn van der Linden. Jan-Maarten en Martijn worden regelmatig door de rechtbank als curator in faillissementen aangesteld en beschikken over veel ervaring en specialistische kennis om u goed te kunnen adviseren en te begeleiden.


< naar het nieuws overzicht