Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Financiële benadeling ex-partners

27 augustus 2015

Financiële benadeling van ex-partners van uitkeringsgerechtigden door sociale dienst?

Op 22 april 2015 heeft het Gerechtshof Den Haag een belangrijke uitspraak gedaan voor ex-partners die aan de Sociale Dienst een verhaalsbijdrage betalen.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn als gevolg van de invoering van de Participatiewet 2015 en de Wet hervorming kinderregelingen diverse uitkeringsregelingen gewijzigd en zijn de tot dan toe bestaande kindregelingen in aantal teruggebracht. Als gevolg hiervan verleent de sociale dienst met ingang van 1 januari 2015 geen bijstand meer mede ten behoeve van minderjarige kinderen. Dit betekent dat de uitkering van alleenstaande ouders is verminderd ten opzichte van de jaren daarvoor. Alleenstaande ouders die aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen kunnen, ter (gedeeltelijke) compensatie, een verhoogd kindgebonden budget ontvangen dat door de Belastingdienst wordt uitbetaald.

Gelet op het voorgaande bestaat naar het oordeel van het hof voor de sociale dienst met ingang van 1 januari 2015 geen verhaalsrecht meer ten laste van de ex-partner ter zake van ten behoeve van de kinderen van partijen gemaakte kosten van bijstand. En het hof gaat zelfs nog een stapje verder. Nu op grond van de wet aan de vast te stellen kinderalimentatie voorrang toekomt boven de onderhoudsverplichting jegens de ex-echtgenote, bestaat naar het oordeel van het hof ook geen verhaalsrecht van de sociale dienst ten laste van de ex-partner ter zake van uitsluitend ten behoeve van de ex-echtgenote gemaakte kosten van bijstand.

De uitspraak van het hof is niet onomstreden. Het is gezien alle gewijzigde wet- en regelgeving van de afgelopen tijd, en gezien deze uitspraak van het hof, in ieder geval aan te bevelen om te onderzoeken of de lopende verhaalsbijdrage aan de sociale dienst nog wel verschuldigd is of dat deze dient te worden beëindigd danwel verlaagd. U zult hiervoor veelal zelf initiatief dienen te ondernemen, aangezien veel gemeenten weigeren om uit zichzelf lopende gevallen te onderzoeken, laat staan naar beneden bij te stellen.

Wilt u weten wat de nieuwe regelingen voor de door u aan de sociale dienst te betalen verhaalsbijdrage betekenen? Bel gerust vrijblijvend voor informatie!

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2015:1011.

< naar het nieuws overzicht