Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Gevolgen Corona

17 januari 2022

Gevolgen Corona: aanmodderen, reorganiseren of faillissement aanvragen? 
Let op bestuurdersaansprakelijkheid. 


Het CBS heeft recentelijk gemeld dat er in 2021 een historisch laag aantal faillissementen is uitgesproken. In totaal zijn 1536 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Maar liefst 43% minder dan in 2020. Ofschoon veel bedrijven het in 2021 moeilijk hadden door de coronacrisis, lag het aantal faillissementen bijna op het laagste niveau sinds de start van de statistieken in 1981. Alleen in 1990 lag het aantal faillissementen net iets lager dan vorig jaar, aldus het CBS.

Kijkende naar het verloop van de aantallen in 2021 valt de maand november op. In die maand steeg het aantal flink (166 ten opzichte van 109 in de maand oktober). Een stijging dus van maar liefst 52% ten opzichte oktober. In december zien we weer een substantiële daling.

Het is zeer wel denkbaar dat de ene enkele stijging in november gerelateerd was aan het vervallen van de loonsteun in oktober. Het feit dat de steunmaatregelen sinds de huidige lockdown (december) weer zijn ingevoerd, zou kunnen verklaren waarom het aantal faillissementen nu weer daalt.

Nu de coronacrisis zich niet laat voorspellen, laten de faillissementscijfers zich ook niet voorspellen. Feit is wel dat er onnatuurlijk weinig faillissementen worden uitgesproken. Door de massale coronasteun van de overheid vallen er weinig ondernemingen om. Ook laten rechters in de kern gezonde bedrijven minder snel failliet gaan. Zonder twijfel hebben de maatregelen bijgedragen aan de snel herstellende economie en hebben de maatregelen veel ellende voorkomen. 

Gelet op het extreem laag aantal faillissementen is het echter wel de gedachte dat ook veel bedrijven die sowieso niet levensvatbaar zijn, nog altijd voortbestaan. Dankzij de maatregelen overleven zij deze periode, daar waar ze in reguliere tijden al waren omgevallen. Het is dan ook onze verwachting dat bij het wegvallen van de steunmaatregelen er gelijk meer faillissementen uitgesproken zullen worden.

Er gaan ook steeds meer stemmen op dat de bedrijven die het tot op heden nog hebben gered met de steunmaatregelen, nu toch echt op het randje van faillissement staan. De steunmaatregelen compenseren immers nooit 100%. Hetgeen de bedrijven tekort komen, moet uit de reserves komen; reserves waarvan toch steeds meer wordt aangenomen dat ze op zijn. Verder moet bedacht worden dat het aantal bedrijven dat alleen nog overleeft door het aangaan van schulden (o.a. bij de belastingdienst) naar verwachting ook aanzienlijk is.  Dit alles in afwachting van betere tijden waarover veel onzekerheid bestaat. 

Als bestuurder van een onderneming moet u zich te allen tijde afvragen of u wel moet blijven ondernemen.  Als u als bestuurder immers een onderneming te lang voortzet - terwijl u weet of moet weten dat een faillissement onafwendbaar is - loopt u het risico dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Dit is voor een bestuurder een hele moeilijke afweging. Hier spelen emoties een grote rol waarbij de onderneming vaak wordt gezien als een kindje van de ondernemer/bestuurder.

Voor dergelijke emoties is echter weinig ruimte. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er sprake kan zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur als ‘geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo zou hebben gehandeld’. Kortom, een redelijke en zakelijke afweging wordt verlangd.

Het advies is dan ook om in dit soort situaties met een deskundige te overleggen om met een objectieve blik te bekijken of verder ondernemen op dezelfde wijze nog verantwoord is. Is het beter om te reorganiseren, een akkoord aan te bieden of is het toch beter om het faillissement aan te vragen?

De ondernemingsrecht specialisten van Van Gastel & Bal Advocaten kunnen u hierbij deskundig bijstaan. Zeker nu deze specialisten regelmatig door de rechtbank als curator in faillissementen worden aangesteld, kunnen zij als geen ander u informeren over de risico’s en u adviseren over de te nemen acties.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Jan-Maarten de Koning.


< naar het nieuws overzicht