Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Gezamenlijk gezag ook bij ongehuwde ouders?

7 maart 2022

Gezamenlijk gezag van rechtswege ook bij ongehuwde ouders?


In de praktijk komt het regelmatig voor dat bij een beëindiging van een relatie, waarbij de ouders niet zijn gehuwd en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, de vader niet belast is met het gezamenlijk gezag. Vaak zijn partijen dit ‘vergeten’ te regelen of in sommige gevallen gaan ouders er vanuit dat gezamenlijk gezag door erkenning automatisch wordt geregeld. Tijdens een relatie is er vaak niets aan de hand, maar na een scheiding kan het niet hebben van gezag bij vader tot problemen leiden. Als moeder uiteindelijk geen toestemming wenst te geven om vader alsnog met het gezag te belasten, zal er via de rechter een procedure gevoerd moeten worden.

 

Een ander voorbeeld van het niet van rechtswege verkrijgen van het gezamenlijke gezag, deed zich voor in een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant op 25 februari 2022. Ouders waren ongehuwd. Vader had het kind voor de geboorte wel erkend. Kort na de (vroeg)geboorte van het kind komt moeder als gevolg van Corona te overlijden. Het gezamenlijk gezag is door alle omstandigheden nog niet geregeld. De rechtbank begrijpt dat heel goed en de rechtbank zal op grond van artikel 1:253g BW in het gezag moeten voorzien. Deze procedure is voor vader zeer belastend, zeker in emotioneel opzicht. De procedure had voorkomen kunnen worden als het ook voor ongehuwden mogelijk zou zijn om voorafgaand aan de geboorte het gezamenlijk gezag te regelen. De rechtbank heeft er overigens geen enkele twijfel over dat het in het belang van het kind is dat vader wordt belast met het gezag over het kind.  

 

Door de Tweede Kamerleden Van Ginneken (D66) en Van Wijngaarden (VVD) is een initiatiefwetsvoorstel (34.605) ingediend, welk wetsvoorstel voor zover nu bekend op 15 maart a.s. in de Eerste Kamer zal worden behandeld. Het initiatiefwetsvoorstel regelt dat ook ongehuwde partners bij erkenning van hun kind van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen. De initiatiefnemers van dit voorstel willen zo de belangen van het kind beter waarborgen en het onderscheid met betrekking tot het gezag tussen kinderen uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders wegnemen.

 

Het is nu afwachten of het wetsvoorstel wordt aangenomen en zal resulteren in een daadwerkelijke wetswijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning.

 

Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant d.d. 25-02-2022

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2022:671

 ouderlijk_gezag

< naar het nieuws overzicht