Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Hoge Raad: kindgebonden budget & alimentatie

14 oktober 2015

Kinderalimentatie en kindgebonden budget: de Hoge Raad oordeelt!

Op 16 september jongstleden berichtten wij u reeds over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de kinderalimentatie. In afwijking van de richtlijn van de Expertgroep adviseerde de  advocaat-generaal op 4 september 2015 aan de Hoge Raad om het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop te verwerken in de draagkrachtvergelijking en niet in de behoefte, hetgeen wezenlijk verschil maakt voor de uitkomst van de kinderalimentatieberekening.

Inmiddels is het oordeel van de Hoge Raad bekend. Op 9 oktober jongstleden besliste de Hoge Raad, in navolging van het advies van de advocaat-generaal, dat bij de vaststelling van kinderalimentatie het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking dienen te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Voor de volledige uitspraak,  zie het volgende webadres:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3011

Wilt u weten wat het arrest van de Hoge Raad voor u als onderhoudsgerechtigde of als onderhoudsplichtige betekent? Neem dan contact op met één van de ervaren familierechtadvocaten van Van Gastel en Bal Advocaten. Zij kunnen u voorlichten over de consequenties voor uw situatie.

< naar het nieuws overzicht