Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Kinderalimentatie en kindgebonden budget

16 september 2015

Kinderalimentatie en kindgebonden budget

Vanaf 1 januari 2013 geldt er een forfaitair systeem voor de bepaling van de behoefte aan en de draagkracht voor een kinderalimentatie, ontwikkeld door de Expertgroep Alimentatienormen, bestaande uit een afvaardiging van familierechters. De richtlijnen van de Expertgroep zijn ontwikkeld ter bevordering van de rechtseenheid; rechters passen de richtlijnen in alimentatiezaken in de regel toe. Begin dit jaar kwam daarin verandering als een gevolg van een hausse aan kritiek op de wijze waarop de Expertgroep in de richtlijnen 2015 aanbeveelt om in de berekening van kinderalimentatie om te gaan met het kindgebonden budget.

Tot 1 januari 2013 beval de Expertgroep aan om het kindgebonden budget op te tellen bij de draagkracht van de kinderalimentatie-ontvanger in het kader van de draagkrachtvergelijking tussen de kinderalimentatie-ontvanger en de kinderalimentatie-betaler. Per 1 januari 2013 wijzigde de Expertgroep die aanbeveling. Sedertdien wordt het kindgebonden budget op de behoefte aan een kinderalimentatie in mindering gebracht alvorens de behoefte over de beide ouders te verdelen naar rato van draagkracht.

Door de inwerkingtreding van de Wet hervorming kindregelingen werd per 1 januari 2015 de alleenstaande ouderkorting afgeschaft (tot dan onderdeel van de draagkracht van de alimentatie-ontvanger) en werd het kindgebonden budget van alleenstaande ouders verhoogd met een alleenstaande-ouderkop (en daarmee verschoven van de draagkracht van de alimentatie-ontvanger naar de behoefte-kant van de kinderalimentatieberekening). Toepassing van de richtlijnen van de Expertgroep leidt er sinds 1 januari 2015 toe dat in vrijwel alle gevallen de kinderalimentatie daalde, soms zelfs tot nihil. Deze ontwikkeling was en is veel personen en instanties een doorn in het oog. Kritische uitspraken en publicaties waren het gevolg en inmiddels zijn er zelfs prejudiciele vragen gesteld aan de Hoge Raad.

Op 4 september 2015 deed de advocaat-generaal aan de Hoge Raad advies, gepubliceerd op 10 september 2015 onder ECLI:NL:PHR:2015:1711. Geadviseerd aan de Hoge Raad is om zowel het kindgebonden budget als de alleenstaande ouderkop te verwerken in de draagkrachtvergelijking en niet in de behoefte, hetgeen wezenlijk verschil maakt voor de uitkomst van de kinderalimentatieberekening. Het is nu wachten op het arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad behoeft het advies van de advocaat-generaal niet op te volgen.

Wilt u nu reeds weten wat het advies van de advocaat-generaal voor u kan betekenen voor een eerste kinderalimentatievaststelling of voor een lopende kinderalimentatie? Neem dan contact op met één van de ervaren familierechtadvocaten van Van Gastel en Bal Advocaten. Zij kunnen u voorlichten over de consequenties voor uw situatie. 

< naar het nieuws overzicht