Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Kwaliteitsstandaard en cliënttevredenheid

14 april 2011

Kwaliteitsstandaard:
Het is de verantwoordelijkheid van een advocaat om vorm en inhoud te geven aan de eigen  praktijk en de kwaliteit ervan. Van een advocaat mag tegelijk worden verwacht dat zichtbaar kan worden gemaakt hoe in het kader van de werkzaamheden van een kantoor diensten worden verleend en verwachtingen worden gehonoreerd. Van Gastel en Bal Advocaten hecht belang aan een goede kantoorkwaliteit en investeert blijvend in de kwaliteit van het kantoor, hetgeen tot uiting komt in tal van maatregelen, welke zijn gebaseerd op de door de Nederlandse Orde van Advocaten ontwikkelde kwaliteitstoets voor de advocatuur.

Cliënttevredenheid:
Van Gastel en Bal Advocaten is eveneens uitermate geïnteresseerd naar het oordeel van haar cliënten ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening. Vandaar dat op regelmatige basis onderzoek wordt gedaan naar de cliënttevredenheid. Ook tussentijds worden vanzelfsprekend graag de bevindingen vernomen.

< naar het nieuws overzicht