Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Meer dan ½ miljoen kinderen in samengesteld gezin

8 oktober 2020

In 2017 hadden ruim een half miljoen kinderen jonger dan 18 jaar minstens één stiefouder, stiefbroer of –zus of halfbroer of -zus. Dat is 16 procent van alle minderjarige kinderen. 

Een samengesteld gezin heeft een hele andere dynamiek dan een niet-samengesteld gezin. Over dit onderwerp is het nodige geschreven, zoals bijvoorbeeld:
  • Een atlas voor het stiefgezin en Ouders in het wild door Liesbeth Groenhuijsen
  • Samen gesteld: de dynamiek van het stiefgezin door Ietje Heybroek en Boukje Overgaauw
  • Van woede naar redelijkheid - Emoties, dilemma's en erkenning bij scheiden, nieuwe partner en samengesteld gezin door Corrie Haverkort

Maar ook juridisch beschouwd heeft een samengesteld gezin gevolgen, bijvoorbeeld voor de alimentatie.
 
Zo eindigt het recht op partneralimentatie wanneer de ontvanger van de partneralimentatie samen gaat wonen met een nieuwe partner. Dit geldt ook wanneer de onderhoudsgerechtigde hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een nieuwe partner. Gaat de betaler van de partneralimentatie samenwonen, een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aan met een nieuwe partner, dan zou het kunnen zijn dat daardoor meer ruimte voor een partneralimentatie ontstaat, omdat woonlasten kunnen worden gedeeld. De alimentatie-ontvanger zal aan de alimentatie-betaler dan misschien vragen om meer partneralimentatie. 

Maar ook voor kinderalimentatie kunnen er gevolgen verbonden zijn aan een nieuwe gezinssituatie. Wanneer sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wordt de stiefouder mede onderhoudsplichtig voor de tot het gezin behorende kinderen van de ander. En dat kan weer allerlei gevolgen hebben voor lopende alimentatieverplichtingen. Overigens staat deze onderhoudsplicht van stiefouders wel ter discussie. In 2015 is er zelfs een wetsvoorstel “Wet herziening kinderalimentatie” ingediend, waarin onder meer voor de afschaffing van deze verplichting wordt gepleit. Het wetsvoorstel is momenteel nog steeds in behandeling van de Tweede Kamer, een eventuele ingangsdatum is dus nog niet bekend. Tot die tijd blijft de huidige onderhoudsverplichting van kracht.

Heeft u een samengesteld gezin of heeft uw ex-partner een samengesteld gezin, en wilt u de eventuele financiële gevolgen hiervan eens laten onderzoeken? Neem dan contact op met een van de advocaten van het familierechtteam van Van Gastel en Bal Advocaten.

< naar het nieuws overzicht