Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Nieuwe regels voor het DGA-pensioen

29 mei 2013

2013 is een jaar van wijzigingen van het DGA-pensioen.

De Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2013 in werking getreden. Deze wet regelt onder andere de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar per 1 januari 2014. Dit betekent voor u als DGA dat u met uw accountant en fiscalist met uw pensioen aan de slag moet, aangezien dit jaar de pensioenbrief zal moeten worden aangepast in verband met de latere pensioenleeftijd van 67 jaar per 1 januari 2014.

Daarnaast is daar het Besluit van 18 maart 2013, BLKB 2013 27, LH Pensioenen; prijsgeven pensioenrechten DGA, te downloaden via de website van de Rijksoverheid via deze link: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/03/28/blkb2013-27-lh-pensioenen-prijsgeven-pensioenrechten-dga.html.

Veel DGA’s met een pensioen in eigen beheer hebben aanspraken op basis van een eind- of middelloon pensioenbrief. Door de extreem lage marktrente lopen de verschillen tussen de fiscale balanswaarde en de waarde in het economisch verkeer voor dergelijke aanspraken steeds verder uit elkaar. Afstorten van het pensioen op ingangsdatum wordt daardoor in veel gevallen vrijwel onmogelijk. Dit kan op pensioendatum spelen, maar ook bij de afwikkeling van een echtscheiding. Het grote verschil tussen de fiscale en commerciële waarde, in combinatie met tegenvallende resultaten op het pensioenkapitaal, zorgt regelmatig voor een onderdekking. Het Besluit van 18 maart 2013 maakt het voor de DGA die zijn pensioenaanspraken in eigen beheer houdt onder voorwaarden mogelijk om eenmalig deze aanspraken wegens onderdekking (deels) prijs te geven zonder dat voor de heffing van loonbelasting sprake is van loon. Er dient dan sprake te zijn op pensioeningangsdatum van een onderdekking waarbij de dekkingsgraad 75% of lager is. Van onderdekking is -kort gezegd- sprake als de werkelijke waarde van de activa van het ‘eigenbeheerlichaam’ minder is dan de fiscale waarde van de pensioenverplichting(en) en de werkelijke waarde van de overige passiva. De onderdekking moet zijn veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Prijsgeven is mogelijk totdat de dekkingsgraad van het lichaam dat het pensioen in eigen beheer houdt weer de 100% heeft bereikt. Nog een reden voor u als DGA om u nog dit jaar door uw accountant en fiscalist te laten informeren en adviseren over uw concrete pensioensituatie.

< naar het nieuws overzicht