Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Nieuwe wetgeving huwelijksgemeenschap

20 maart 2012

Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. De twee meest in het oog springende wijzigingen zijn de navolgende.

De huwelijksgemeenschap wordt niet langer ontbonden op het tijdstip van de echtscheiding, maar reeds op het tijdstip waarop het verzoek tot echtscheiding door de rechtbank wordt ontvangen. Bezittingen en schulden die na die datum aan de zijde van een der echtgenoten zijn opgekomen, vallen niet in de huwelijksgemeenschap. Voor derdenwerking is het overigens wel van belang dat het verzoek tot echtscheiding in het huwelijksgoederenregister wordt ingeschreven.

De wet geeft voorts een regeling voor het geval een echtgenoot privégoederen verkrijgt met geld uit de huwelijksgemeenschap of het privévermogen van de andere echtgenoot, en wanneer privéschulden worden betaald uit de huwelijksgemeenschap of het privévermogen van de andere echtgenoot. Uitgangspunt is dat bij de vergoedingsrechten die hieruit voortvloeien, rekening wordt gehouden met de waardeontwikkeling zoals die zich na de vermogensoverheveling heeft voorgedaan. Overweegt u een vermogensoverheveling? Laat u zich vooraf dan goed informeren en adviseren!

< naar het nieuws overzicht