Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Overheid zet mes in partneralimentatie !

10 augustus 2015

Overheid zet mes in partneralimentatie !

‘Niets is blijvend, behalve verandering’. Al lange tijd breekt Den Haag de grijze cellen over een maatschappelijk zeer gevoelig debat: de hervorming van partneralimentatie. Men wil af van de huidige vergaande regeling. Vele wetsvoorstellen zijn reeds gesneuveld (PVV, VVD en PvdA). Langere tijd bleef het oorverdovend stil, maar inmiddels steekt het opnieuw de kop op. Betalers krijgen weer hoop, ontvangers rusteloze nachten. Een achtbaan van emoties die de gesprekken tijdens menig verjaardag weer zal kleuren. Wat is er precies aan de hand?

Partneralimentatie…hoezo dan?
De huidige basis voor partneralimentatie zit in de ’lotsverbondenheid’ die uit het huwelijk zou voortvloeien. Die zou zodanig zijn, dat er vrijwel altijd moet worden bijgedragen na scheiding, waarbij vooral de welstand tijdens huwelijk de graadmeter is. Ongeacht of er tijdens huwelijk door een partij verdiencapaciteit is ingeleverd of niet. Ongeacht of er eigen verdiencapaciteit is bij einde huwelijk.
Het enige dat de onderhoudsplicht bij scheiding momenteel doet beperken, is een beperkte draagkracht aan de zijde van de betaler en concrete eigen inkomsten aan de zijde van de ontvanger. Het enige dat een onderhoudsplicht momenteel werkelijk doet eindigen, is het na scheiding samenwonen van de alimentatieontvanger alsof er sprake zou zijn van een huwelijk. Of drastischer: het overlijden van één van de partijen.
Zelfs bij overeenkomst voor het huwelijk andere afspraken maken over partneralimentatie, zal momenteel wettelijk niet werkelijk leiden tot andere uitgangspunten dan beschreven. Die afspraken zijn nietig.
Al het voorgaande leidt ertoe dat de huidige duur van die onderhoudsplicht voor zij die langer dan 5 jaar gehuwd zijn, 12 jaren is. Dat geldt ook voor een huwelijk korter dan 5 jaar, waaruit kinderen zijn voortgekomen. Indien het huwelijk eerder eindigt dan 5 jaar en er geen kinderen zijn geboren, dan is de duur van de onderhoudsplicht gelijk aan de duur van het huwelijk.

Maatwerk
Maatschappelijk is er al lange tijd een verschuiving gaande. Steeds meer wordt de regeling rond partneralimentatie uiterst onredelijk bezwarend geacht. Niet onder alle omstandigheden. De partner die na 30 jaren huwelijk en zorg voor ‘partner 2.0’ het toneel af wordt geschoven, daar waar deze een carrière voor de zorg van de acht kinderen heeft ingeleverd, kan zich maatschappelijk nog steeds verheugen op steun voor forse alimentatiebedragen. Dat de behoefte dan veelal verder gaat dan bijstandsniveau, zal niemand bezig houden. Dat gevoel vloeit vooral voort uit een punitief karakter. Een uitgangspunt dat echter voor de wetgever nimmer een grond zal kunnen worden. Waar twee scheiden, hebben immers veelal twee schuld.
Gezien het aantal wetsvoorstellen dat is gestrand en het feit dat zelfs via de huidige richtlijnen lastig voor elke situatie een passende bijdrage kan worden gevonden, zal het niet eenvoudig zijn een algemene regeling te vinden die recht doet aan elke praktijksituatie. Alimentatie blijft maatwerk en dat laat zich nu eenmaal zeer lastig vangen in een format.

Vol verwachting klopt ons hart…
Zoals het er nu naar uit ziet, laat de overheid in de wetsvoorstellen de lotsverbondenheid als basis schieten en moet dat plaatsmaken voor het verlies van verdiencapaciteit als gevolg van het huwelijk. Als het huwelijk de verdiencapaciteit van de echtgenoten niet heeft beïnvloed, dan zou er geen alimentatie betaald hoeven te worden. De keerzijde zou dan wel kunnen zijn, dat de alimentatie niet eindigt als de alimentatieontvanger zou gaan samenwonen. Iets dat maatschappelijk ongetwijfeld weer nieuw gespreksvoer voor de koffietafel zal gaan vormen. Ook zijn er al tijden geluiden vanuit VVD, PvdA en D66, dat zij het voorafgaand aan het huwelijk maken van afspraken over alimentatie zouden willen mogelijk maken. Dat zou zelfs zover kunnen gaan dat er wordt overeengekomen dat er geen enkele alimentatie verschuldigd zal zijn. Of dat thans ook echt door zal komen, is de vraag. Wel zal in de omvang de bijdrage worden beperkt en vooral in de duur.

In een notendop…
In het initiatiefvoorstel dat momenteel door VVD, PVDA en D66 wordt gelanceerd, staan de volgende moderniseringen van de alimentatie:
• De basisregel: de duur van de onderhoudsplicht is gelijk aan de helft van het aantal huwelijksjaren, tot een maximum van vijf jaar;
• Tenzij het huwelijk korter is dan drie jaar, want dan hoeft er geen partneralimentatie te worden betaald, waarbij wel uitzondering wordt gemaakt voor ouders met kinderen jonger dan 12;
• Indien een echtpaar langer dan vijftien jaar is getrouwd, dan is de onderhoudsplicht maximaal tien jaar;
• samenwonen van een alimentatiegerechtigde zal niet meer relevant zijn voor het al dan niet verschuldigd zijn van een bijdrage;
• Het alimentatiebedrag zal voorts aanzienlijk lager gaan uitpakken, nu de welvaart tijdens huwelijk als graadmeter wordt losgelaten. De uitgangspositie van de desbetreffende partner bij aanvang van het huwelijk zal daarvoor in de plaats komen.

Huidige betalers en ontvangers…
Ons kantoor heeft in het recente verleden meermaals getracht de maatschappelijke ontwikkelingen van invloed te laten zijn op uitspraken, maar daar zelden resultaat mee geboekt. De rechterlijke macht anticipeert vooralsnog niet op de ontwikkelingen in politiek Den Haag en wacht rustig af. Als de wetgeving op termijn werkelijk zal gaan wijzigen, dan zal de nieuwe wet vermoedelijk alleen voor alimentaties gaan gelden die na de ingangsdatum worden vastgesteld. Den Haag hoopt dat een en ander met een jaar zal zijn gerealiseerd. Tot die tijd zal scheidend Nederland zich nog met de oude gedateerde wetgeving en richtlijnen moeten bedienen.

Heeft u vragen rond de mogelijk nieuwe regelingen, danwel de huidige spelregels voor alimentatie? Bel gerust vrijblijvend voor informatie!

< naar het nieuws overzicht