Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Update faillissementssectie: stilte voor de storm?

15 november 2021

Update faillissementssectie: stilte voor de storm?

In oktober van dit jaar hebben de rechtbanken in Nederland 153 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 24 minder dan in september van dit jaar en 91 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal uitgesproken faillissementen blijft op een zeer laag niveau. Vorige maand gingen er 113 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 40 natuurlijke personen (individuen) failliet. Sinds mei 2020 is het aantal uitgesproken faillissementen scherp gedaald. Gelet op de coronapandemie, is het laag blijvend aantal faillissementen opvallend.

In het lage aantal faillissementen, zou weleens verandering kunnen komen. Per 1 oktober 2021 is het kabinet namelijk gestopt met de generieke steunmaatregelen, die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent onder andere dat regelingen als de NOW, TVL, Tozo, TONK en allerlei fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Er is een einde gekomen aan de meeste steunpakketten en bedrijven moeten weer op eigen benen staan. Van bedrijven wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer ‘gewoon’ belasting betalen. Vanaf die datum dienen nieuwe fiscale verplichtingen weer te worden voldaan. Vanaf 1 oktober 2022 dient te worden gestart met het afbetalen van de opgebouwde (oude) belastingschuld, waarvoor tijdens de coronacrisis uitstel was verleend. Voor het afbetalen van de opgebouwde belastingschuld, kan men van de Belastingdienst een betalingsregeling van 60 maanden krijgen.

Vanwege de coronacrisis, had de Belastingdienst de invordering van openstaande belastingaanslagen rond maart 2020 tijdelijk stilgelegd. Inmiddels heeft de Belastingdienst de invordering van openstaande belastingschulden weer opgestart. Vanaf eind september 2021 worden door de Belastingdienst vooraankondigingen verstuurd, vanaf begin oktober betalingsherinneringen en vanaf begin november aanmaningen. Vanaf begin januari 2022 zal waarschijnlijk door de Belastingdienst worden gestart met het verzenden en uitreiken van dwangbevelen. Ook andere crediteuren, waaronder bijvoorbeeld banken, verhuurders en leveranciers, zullen naar verwachting de inning van openstaande vorderingen (verder) opstarten.

Veel bedrijven hebben tijdens de coronapandemie hun financiële reserves moeten aanspreken. De vraag is of bedrijven nog voldoende kracht en financiële middelen hebben, om in de nabije toekomst aan al hun (betalings)verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De stopgezette overheidssteun aan bedrijven zal er waarschijnlijk toe leiden dat het aantal faillissementen in Nederland volgend jaar zal stijgen. Kredietverzekeraar Atradius verwacht een stijging van het aantal faillissementen in 2022 van 26% ten opzichte van 2019, de periode voor de coronacrisis. Een deel van de bedrijven die in 2020 met overheidssteun overeind zijn gebleven, zal zonder overheidssteun niet kunnen overleven.

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen is momenteel erg hoog. Om de verspreiding van het coronavirus te stoppen, zijn er afgelopen weekend nieuwe ‘lockdown-achtige maatregelen’ ingevoerd. Het beleid van de overheid met betrekking tot de aanpak van de coronapandemie, verandert voortdurend. Het telkens wisselende beleid van de overheid leidt tot grote (financiële) onzekerheid  bij ondernemers.

Indien u voorziet dat uw bedrijf haar schuldeisers (waaronder bijvoorbeeld de Belastingdienst en verhuurder) in de nabije toekomst niet meer kan blijven betalen, u de activiteiten van uw onderneming wenst te staken of indien u voornemens bent om het faillissement van uw bedrijf aan te vragen, wacht dan vooral niet te lang met het inwinnen van juridisch advies. Indien u op tijd actie onderneemt en u juridisch laat adviseren, kunt u daarmee problemen in de toekomst voorkomen en u beter voorbereiden op de (on)mogelijkheden.

De advocaten en curatoren van Van Gastel en Bal Advocaten beschikken over brede expertise op het gebied van insolventie- en ondernemingsrecht. Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van ondernemers in financieel zwaar weer. De specialisten van Van Gastel en Bal Advocaten weten daardoor wat de ‘do's en don'ts’ zijn bij financiële problemen en adviseren u graag over onder andere:

- het aanvragen van een eigen faillissement, surseance van betaling of het aanvragen van het faillissement van een debiteur;
de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA);
het instellen van rechtsmiddelen tegen een faillietverklaring (verzet en hoger beroep);
het realiseren van een doorstart of het aankopen van activa uit een failliete boedel;
het aanbieden van een akkoord aan schuldeisers vanuit faillissement;
bestuurdersaansprakelijkheidskwesties en pauliana’s;
het onderhandelen met en procederen tegen curatoren;
financiering en (de uitwinning van) zekerheden.

Om erachter te komen of de (insolventie)specialisten van Van Gastel en Bal Advocaten iets voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met Jan-Maarten de Koning of Martijn van der Linden. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0180 – 820 223 en helpen u graag.

< naar het nieuws overzicht