Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Verbetering positie geregistreerde vaders

20 mei 2014

VERBETERING POSITIE GEREGISTREERDE VADERS EN LESBISCHE MOEDERS

Ouder van het kind binnen geregistreerd partnerschap

Op 1 april is een wet in werking getreden die enkele verschillen opheft tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk. 

Een kind geboren tijdens een huwelijk is op grond van de Wet automatisch het kind van de vader met wie de moeder is gehuwd. Voor vaders binnen een geregistreerd partnerschap gold dat automatisme tot voor kort niet. De vader moest het kind erkennen. Door een aanpassing van de Wet geldt voor geboortes na 1 april 2014 nu ook dat een kind geboren tijdens een geregistreerd partnerschap op grond van de Wet automatisch het kind is van de vader die met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft.

Lesbisch ouderschap

Voorts is per 1 april 2014 de positie van kinderen  geboren in lesbische relaties zoveel mogelijk gelijk gesteld aan die van kinderen geboren in heteroseksuele relaties en behoeft de Rechter hier niet langer aan te pas te komen.

Is voor de zwangerschap gebruik gemaakt van een onbekende zaaddonor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan is het mogelijk dat de duomoeder het juridisch ouderschap automatisch verkrijgt bij de geboorte van het kind. In dit geval is namelijk duidelijk dat de biologische vader van het kind geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding van het kind.

Voor geboortes na 1 april 2014 geldt dat het ouderschap automatisch ontstaat, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. Bij de aangifte van de geboorte van het kind wordt een verklaring overgelegd van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Uit deze verklaring blijkt dat er sprake is van kunstmatige donorbevruchting in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting en dat de identiteit van de donor aan de vrouw bij wie de kunstmatige donorbevruchting heeft plaatsgevonden onbekend is.
2. De moeder en de duomoeder zijn met elkaar gehuwd of hebben een geregistreerd partnerschap.

Hebben de moeder en haar vrouwelijke partner voor de zwangerschap geen gebruik gemaakt een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, maar van een andere donor, bijvoorbeeld een vriend, bekende of familielid? Dan kan de duomoeder juridisch ouder worden door erkenning. 

< naar het nieuws overzicht