Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Werkgevers let op uw zaak en concurrentiebeding!

7 juli 2022

Inleiding

Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst opneemt. Dit concurrentiebeding belemmert de werknemer veelal voor bepaalde tijd om na einde dienstverband bij een concurrent of een werkgever die soortgelijke diensten of goederen aanbiedt, in dienst te treden. Het concurrentiebeding is bedoeld om het bedrijfsdebiet van de werkgever - de opgebouwde knowhow en goodwill - te beschermen (vgl. ECLI:NL:GHARL:2019:7739).

Van zo’n aantasting van het bedrijfsdebiet zal bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de betrokken werknemer door zijn functie op de hoogte is van essentiële relevante (commerciële en technische) informatie of van unieke werkprocessen en strategieën en hij deze kennis ten behoeve van zijn nieuwe werkgever kan gebruiken, waardoor de nieuwe werkgever in de concurrentieslag met de oude werkgever in het voordeel is, of bijvoorbeeld doordat de werknemer zo intensief samenwerkt met bepaalde klanten van de oude werkgever dat deze klanten overstappen naar diens nieuwe werkgever.

Ontwikkelingen

Sedert een aantal jaren staat het concurrentiebeding onder druk als gevolg van twee recente ontwikkelingen:

a. ook al wordt door de werknemer in strijd gehandeld met de tekst van het concurrentiebeding, dan nog prevaleert het recht van de werknemer op vrije arbeidskeuze indien de indiensttreding van de werknemer bij de concurrent niet leidt tot een vrees voor uittocht van klanten.
b. er zijn wetgevingsplannen dat een concurrentiebeding alleen nog mag worden afgesloten voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd als de werkgever een zwaarwegend bedrijfs-, of dienstbelang kan aanvoeren.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in lijn met deze ontwikkelingen zich recentelijk uitgesproken over een kwestie waarin de werkgever een beroep heeft gedaan op het concurrentiebeding om de werknemer in het kader van de krappe arbeidsmarkt nog enige tijd aan zich te binden, teneinde een vervanger te kunnen aantrekken.

Volgens de Hoge Raad (Hoge Raad 17 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:894) speelt bij de belangenafweging op grond van art. 7:653 lid 3 BW het belang van de werkgever om een werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden geen rol, ook niet indien de werkgever tijd nodig heeft om in een krappe arbeidsmarkt vervangend personeel te vinden.

Volgens de A-G bij de Hoge Raad is een krappe arbeidsmarkt waardoor de werkgever niet snel vervanging zal kunnen vinden, geen rechtens te respecteren belang bij het handhaven van het concurrentiebeding; dit probleem zou zich immers ook voordoet indien de werknemer een willekeurige andere werkkring zou vinden, terwijl een concurrentiebeding niet bedoeld is om werknemers te binden.

< naar het nieuws overzicht