Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

4 april 2017

Op 29 maart 2017 heeft de Eerste Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid (38 voor en 37 tegen) ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD). De beoogde datum van inwerkingtreding van de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is 1 januari 2018. De nieuwe wet beperkt de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten / geregistreerd partners.

Voor gemeenschappen die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet ontstaan heeft te gelden dat:
- het voorhuwelijkse vermogen niet meer in de gemeenschap van goederen valt;
- hetgeen een echtgenoot verkrijgt krachtens erfrecht of gift niet meer in de gemeenschap van goederen valt, tenzij de erflater/schenker een insluitingsclausule heeft gemaakt;
- de aanbrengsten ten huwelijk / geregistreerd partnerschap privé blijven tenzij deze reeds gemeenschappelijk waren bij het ontstaan van de gemeenschap van goederen.

De nieuwe wet kent ook een regeling voor de situatie waarin tot het voorhuwelijks vermogen een onderneming behoort. De echtgenoot-ondernemer wordt aan de gemeenschap een redelijke vergoeding verschuldigd.

Wilt u meer weten over de nieuwe wet en wat de nieuwe wet voor u betekent? Neem dan contact op met een van de familierechtadvocaten van ons kantoor. 

< naar het nieuws overzicht